Tuos, kuriuos myliu, Aš [Jėzus] baru ir drausminu; būk tad uolus ir atgailauk!Apreiškimas Jonui 3:19

2017 m. mažųjų vaikų stovykla

Gauti naujienas!