Tuos, kuriuos myliu, Aš [Jėzus] baru ir drausminu; būk tad uolus ir atgailauk!Apreiškimas Jonui 3:19

Pirmosios pamaldos naujoje vietoje (2016 05 01)

Gauti naujienas!