Tuos, kuriuos myliu, Aš [Jėzus] baru ir drausminu; būk tad uolus ir atgailauk!Apreiškimas Jonui 3:19

Renovacija

Patalpų renovacija prasidėjo!

Gauti naujienas!