Dievo niekas niekada nėra matęs, tiktai viengimis Sūnus, Tėvo prieglobstyje esantis, mums Jį apreiškėJono 1:18

Po pamaldų

Tai, kas vyksta po pamaldų - bendravimas

Gauti naujienas!