Todėl budėkite, nes nežinote, kurią valandą ateis jūsų ViešpatsMato 24:42

Per Kalėdas skelbėm Kristų, 2012

Keletas žmonių iš Vilniaus Kristaus bažnyčia per Kalėdas su plakatais ėjo per Vilniaus centrą primindami, jog Jėzus yra Viešpats!

Gauti naujienas!