Tuomet Jėzus jai tarė: Dukra, tavo tikėjimas išgydė tave. Eik rami!Luko 8:48

Kontaktai

Biblijos studijų centras

Viršuliškių g. 83, Vilnius, LT05113
El. paštas: info@vkb.lt

 

RB „Vilniaus Kristaus Bažnyčia“

Įmonės kodas: 192083789
LT 197300010002452844 
Stovyklos sąskaita: LT 447300010100456344
AB „SWEDBANK“ 

Turite klausimų?

 

Juozas Puodžiukaitis
Pamokslininkas
Mob. +370 621 59 172 

Rimas Rusakevičius
Jaunimo tarnautojas
Mob. +370 628 96 277 

Gauti naujienas!