Palaiminti, kurių kelias nepeiktinas, kurie pagal Viešpaties įstatymą vaikštoPsalmių 119:1

2017 m. mažųjų vaikų stovykla

Gauti naujienas!