Palaiminti, kurių kelias nepeiktinas, kurie pagal Viešpaties įstatymą vaikštoPsalmių 119:1

Seminaras „Pykčio valdymas“

Gauti naujienas!