Viešpatie Dieve, Tu esi Dievas, ir Tavo žodžiai yra tiesa2 Samuelio 7:28

Seminaras „Pykčio valdymas“

Gauti naujienas!