Tikėk Viešpatį Jėzų Kristų ir būsi išgelbėtas tu ir tavo namaiApaštalų darbų 16:31

Stovyklautojų susitikimas

Gauti naujienas!