Viešpatie Dieve, Tu esi Dievas, ir Tavo žodžiai yra tiesa2 Samuelio 7:28

Stovyklautojų susitikimas

Gauti naujienas!