Mūsų kovos ginklai ne kūniški, bet galingi Dieve griauti tvirtoves2 Korintiečiams 10:4

Kalėdinis vakaras, 2016

Gauti naujienas!