Mylimieji, jei Dievas mus taip pamilo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus1 Jono 4:11

Kalėdinis vakaras, 2016

Gauti naujienas!