Mylimieji, jei Dievas mus taip pamilo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus1 Jono 4:11

2016 m. paauglių stovykla

Gauti naujienas!