Viešpatie Dieve, Tu esi Dievas, ir Tavo žodžiai yra tiesa2 Samuelio 7:28

2016 m. paauglių stovykla

Gauti naujienas!