Mūsų kovos ginklai ne kūniški, bet galingi Dieve griauti tvirtoves2 Korintiečiams 10:4

Pirmosios pamaldos naujoje vietoje (2016 05 01)

Gauti naujienas!