Mūsų kovos ginklai ne kūniški, bet galingi Dieve griauti tvirtoves2 Korintiečiams 10:4

Persikraustymas

Dėkojame mūsų darbštiesiems, kurie skyrė savo laiko ir padėjo persikraustyti

Gauti naujienas!