Mylimieji, jei Dievas mus taip pamilo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus1 Jono 4:11

Renovacija

Patalpų renovacija prasidėjo!

Gauti naujienas!