Palaiminti, kurių kelias nepeiktinas, kurie pagal Viešpaties įstatymą vaikštoPsalmių 119:1

Julijos ir Augustino gimtadieniai

Gauti naujienas!