Štai Aš [Jėzus] stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, Aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi.Apreiškimas Jonui 3:20

Julijos ir Augustino gimtadieniai

Gauti naujienas!