Mūsų kovos ginklai ne kūniški, bet galingi Dieve griauti tvirtoves2 Korintiečiams 10:4

Julijos ir Augustino gimtadieniai

Gauti naujienas!