Dievas pavydus ir Viešpats keršija. Viešpats keršija ir atlygina savo priešams.Nahumo 1:2

Po pamaldų

Tai, kas vyksta po pamaldų - bendravimas

Gauti naujienas!