Jūsų širdyse teviešpatauja Dievo ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Ir būkite dėkingi.Kolosiečiams 3:15

Po pamaldų

Tai, kas vyksta po pamaldų - bendravimas

Gauti naujienas!