Todėl stengiuosi visuomet turėti tyrą sąžinę prieš Dievą ir prieš žmonesApaštalų darbų 24:16

Po pamaldų

Tai, kas vyksta po pamaldų - bendravimas

Gauti naujienas!