Palaiminti, kurių kelias nepeiktinas, kurie pagal Viešpaties įstatymą vaikštoPsalmių 119:1
Gauti naujienas!