Taigi būkite Dievo sekėjai, kaip mylimi vaikai, ir gyvenkite mylėdami, kaip ir Kristus pamilo mus ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapią auką DievuiEfeziečiams 5:1-2

Sekmadienio pamokslas

Pamokslavo:
Juozas Puodžiukaitis
Aš Barnabas

Perklausyta kartų: 1

Tiesioginė transliacija

Sekmadienio pamaldas nuo 11 val. galite stebėti tiesiogiai internete

Gauti naujienas!